Monday, 5 December 2011

Thinking
Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu membaca kerana itu sumber hikmah, waktu tertawa kerana itu muziknya jiwa, waktu BERFIKIR kerana itu pokok kemajuan, waktu beramal kerana itu pangkal kejayaan, waktu bersenda kerana itu akan membuat muda selalu dan waktu beribadat kerana itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

No comments:

Post a Comment